Asfaltové penetrace

Při aplikaci asfaltových pásů se s asfaltovými penetračními nátěry obvykle setkáte na každé stavbě, a to při provádění hydroizolace spodní stavby, nebo při realizaci střešního pláště. Asfaltový penetrační nátěr slouží primárně jako spojovací (adhezní) můstek mezi anorganickým podkladem (ŽB, beton, zdivo) a natavovaným hydroizolačním pásem (penetrační nátěr nelze považovat za hydroizolační vrstvu).

Icopal Vedag nabízí ucelenou škálu penetračních nátěrů, které lze s ohledem na jejich způsob výroby (resp. složení) rozdělit do tří základních skupin a to:

  1. asfaltové penetrační laky,
  2. asfaltové penetrační emulze a
  3. horké asfalty.

Volba vhodného typu penetračního nátěru je vždy závislá na způsobu a oblasti použití.

Asfaltové penetrační laky

Jedná se o skupinu penetračních nátěrů, které obsahují rozpouštědla (tzn. asfalt rozpuštěný v organickém rozpouštědle – lakovém benzinu, toluenu nebo xylenu). Čím více rozpouštědla směs obsahuje, tím je méně viskózní a zaručuje hlubší pronikání do podkladu. Vzhledem k obsahu rozpouštědel by se měly tyto typy laků používat výhradně v exteriéru, v případě aplikace v interiéru je nutné zajistit dostatečné odvětrání (nucené větrání). Laky v zásadně neovlivňuje mráz a lze je tedy skladovat v uzavřených nádobách i dlouhodobě za venkovních nízkých teplot. Při zhoustnutí laku je můžeme zředit pomocí ředidla a rozmíchat na žádoucí konzistenci. Spotřeba laku je asi 0,3 l/m2 (v závislosti na savosti podkladu). Aplikaci lze provádět i za teplot blížících se 0 °C, nicméně je potřebné brát v úvahu, že se bude úměrně zvyšovat doba schnutí.

Na trh Icopal Vedag dále dodává i penetrační nátěry s obsahem speciálních přísad – syntetického kaučuku typu SBS pro zvýšení přilnavosti, zvýšení teplotní odolnosti, odolnosti a zároveň odolnosti proti praskání. Tento typ nátěru se vykazuje nízkou vydatností (spotřebou) a rychlých schnutím. Typickým zástupcem této skupiny je penetrační nátěr Siplast Primer.

Specifickými penetračními nátěry dodávanými společností Icopal Vedag jsou směsi, které jsou navíc doplněny o adhezivní přísady do vlhka pro použití na nevyzrálé a zavlhlé podklady. Jsou to rychle schnoucí penetrační nátěry, které jsou vhodné pro aplikaci na vlhký podklad – produkty Emaillit BV extra a Emaillit BV Schnell.

Asfaltové penetrační emulze

V neposlední řadě dodává Icopal Vedag i penetrační nátěry na vodní bázi, jejichž produkce každoročně stoupá, výhodou je jejich ekologická a zdravotní nezávadnost. Při výrobním procesu se asfalt převádí do formy vodní emulze, k tomu jsou použity emulgátory a voda, dalšími přísadami jsou kaučuk (SBS), latex a akrylát. Na rozdíl do penetračních laků emulze nepronikají do podkladu, ale vytvářejí jakýsi film na povrchu. Při aplikaci na kvalitní podklad, nejsou patrné rozdíly v odtrhové pevnosti mezi asfaltovým lakem a emulzí, při penetraci na méně soudržné podklady se emulze nedoporučuje. Při aplikaci a skladování jsou emulze podstatně citlivější než laky – neodolávají mrazu (při zmrznutí dochází k rozpadu na původní složky). Spotřeba emulzí je obdobná jako u laků, tzn. cca 0,3 l/m2 (v závislosti na savosti podkladu). Ředění je vždy prováděno vodou s důkladným rozmícháním. Typickým zástupcem toho nátěru je Vedasin E-VA.

Horký asfalt

Penetrační nátěry horkým asfaltem jsou na ústupu, tzn. používají se spíše výjimečně. V omezené míře se s nimi můžeme setkat v silničním stavitelství.

 

 

 

 

 

Komerční sdělení