Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

Drevárska fakulta patrí medzi vrcholné vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť. Vzdelávací proces vychádza z najnovších svetových poznatkov vedy, techniky, technológií, ekonomiky, z vlastného základného a aplikovaného výskumu, spolupráce s inými vysokými školami, vedeckovýskumnými ústavmi, priemyslom spracovania a využívania dreva, výrobkov z dreva a ochrany osôb a majetku.

Navštíveno 956 x, 1 Visit today

Zveřejněno v Vysoké školyaVzdělávání