OSB Firestop – Pevnost a požární odolnost v jedné desce

Kronospan je největší světový výrobce velkoplošných materiálů na bázi dřeva v nábytkářském průmyslu a stavebnictví. V oblasti stavebních produktů kontinuálně investuje do vývoje OSB desek. Základní produktová řada OSB desek, OSB Superfinish ECO, je rozšířena o speciální typy desek. Povrchově upravené desky OSB Airstop ECO jsou určeny pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby a OSB Reflex ECO pomohou snížit přehřívání střešního prostoru v létě.

Novinkou je deska OSB Firestop. Základem je deska OSB Superfinish ECO, charakterizovaná normou EN 300 jako OSB 3, opatřená patentově chráněnou požárně odolnou úpravou Pyrotite na jedné, popř. na obou stranách. Oproti běžným deskám na bázi dřeva, desky OSB Firestop disponují lepší klasifikací v hodnocení reakce na oheň. Podle evropské klasifikace (EN 13501-1) je dosažena třída B-s1,d0. Povrchová úprava Pyrotite se skládá z protipožární látky na bázi oxidu hořečnatého, vyztužené mřížkou ze skelných vláken. Tato úprava poskytuje velmi pevné spojení s OSB deskou, deska získává pevnost a požární odolnost.

Každá vteřina rozhoduje

Požár je schopen zničit budovy, vybavení i životy. Důležitost rychlé evakuace osob, a s tím spojené správné navržení únikových cest s vhodně vybranými materiály pro finální povrchové obložení stěn a stropů, hraje důležitou roli v počáteční fázi požáru. To je důvod, proč dnešní prozíraví stavitelé spoléhají na sofistikované materiály jako jsou desky Firestop. Především u konstrukcí budov jsou vyžadovány materiály s třídou reakce na oheň B-s1,d0. Jedná se o vícepodlažní bytové domy, řadové rodinné domy a veřejné budovy. V národních požárně bezpečnostních předpisech jednotlivých zemí EU je požadováno použití materiálů s třídou reakce na oheň B-s1,d0, a to zejména pro finální obložení únikových cest nebo shromažďovacích prostor. U veletržních staveb to jsou nároky na materiály použité pro výstavbu výstavních stánků.

Jak povrchová úprava Pyrotite ovlivňuje průběh požáru

Průběh požáru lze rozdělit na tři časové fáze:

  • rozhořívání (počátek požáru)
  • plně rozvinutý požár
  • dohořívání

Při rozhořívání požár roste z místa jeho vzniku, dochází ke vznícení hořlavých materiálů a šíření na ostatní hořlavé materiály. Rozhodující je počáteční etapa, v níž mají velký význam, jak na zahájení požáru, tak i jeho následný vývoj, použité povrchové materiály konstrukcí a vnitřní vybavení budov, např. nábytek apod. Pro rozsah požáru je důležité počáteční stádium, které může mít značnou časovou variabilitu – od několika minut až po několik hodin.

Prodloužení doby do rozvinutí požáru poskytne čas na evakuaci ohrožených osob a dává možnost k uhašení požáru před vznikem nenávratných škod. Vybavení budovy není regulováno stavebně-právními předpisy. Naopak použití povrchových materiálů stavebních konstrukcí je stanoveno ve většině stavebních předpisů zemí EU požadavkem na minimální třídu reakce na oheň, popř. dalšími požárně bezpečnostními předpisy. Obr. 2 a 3 ukazují, že rozdíl v průběhu požáru u požárně neošetřeného dřevěného materiálu a desek OSB Firestop je opravdu dramatický.

OSB Firestop – nejvýhodnější řešení

Aplikace cementové směsi Pyrotite na povrch OSB desky spolu s výztuží ze skelné mřížky zvyšuje pevnost samotné OSB desky. Desky OSB Firestop dodávají pevnost a bezpečnost stavebním konstrukcím. Při požáru zároveň zajišťují protipožární celistvost po řádově delší dobu, než je tomu např. u desek sádrokartonových. Desky OSB Firestop jsou lehčí a pevnější než sádrokarton. Při stejné tloušťce dosahují podobných požárních vlastností jako systémy opláštění, vycházející z kombinace OSB desky a sádrokartonu.

Použití desek OSB Firestop šetří čas při montáži a je nákladově výhodnější. Technologie Pyrotite na OSB deskách má více jak patnáctiletou ověřenou funkčnost. Na rozdíl od běžných protipožárních nátěrů, určených pro výrobky na bázi dřeva, protipožární úprava Pyrotite neztrácí ani s časem svoje protektivní vlastnosti.

 

5 minut.

5 minut.

20 minut.

20 minut.

 

 

 

 

 

 

25 minut.

25 minut.

30 minut.

30 minut.

40 minut.

40 minut.

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace na oheň podle EN 13501-1

Společný evropský klasifikační systém reakce na oheň je přímo spjat s vnímáním rizika při průběhu požáru. Systém vychází z definice vlastností stavebních materiálů dle jejich sklonu přispět k celkovému vznícení, při němž se požár plně rozvine. V reálných podmínkách mohou hořlavé plyny získat teplotu od 600 °C do 1 300 °C.

Klasifikační systém reakce na oheň je odvozen z velkorozměrových zkoušek požáru v rohu místnosti, z tzv. referenčního testu, prováděného podle normy EN ISO 9705 (Room Corner Test). Podle výsledků testů v souladu s EN 13501-1 dosahují desky OSB Firestop třídy reakce na oheň B-s1, d0. Desky během požáru neprodukují kouř, nedochází k odpadávání hořících částic, ani nepřispívají k celkovému vznícení. To jsou vlastnosti, které jsou požadovány pro materiály s použitím jako finální opláštění konstrukcí v místnostech s vysokým rizikem požáru.

Více informací o produktu získáte u výrobce na sales@kronospan.cz, +420 567 124 204 nebo na www.kronospan-express.com.

Komerční sdělení