S novým systémem LOMANCO ENERGO je o odvětrání postaráno

Ventilační turbíny LOMANCO již přes 18 let úspěšně odvětrávají šachty bytových domů. Na střechách paneláků se jich točí desetitisíce kusů. Ve spolupráci s bytovými ventilátory odvětrávají turbíny LOMANCO statisíce bytů.

K plošnému rozšíření turbín LOMANCO přispěl fakt, že jejich montáž je velmi jednoduchá, pořízení cenově dostupné a svůj účel při správném navržení splní. Nepřehlédnutelný je fakt, že údržba těchto hlavic je zanedbatelná, stejně jako provozní náklady. Tyto jednoznačné aspekty ukazují, že doba ventilačních turbín ještě bude trvat dlouho.

LOMANCO-ENERGO-2 LOMANCO-ENERGO-1

Větrání je nutnost

Bytové, především panelové domy v poslední době prošly masivní rekonstrukcí, kdy především výměna netěsných oken za nová dokonale těsnící okna zcela narušila původní princip větrání tak, jak s ním počítala původní norma větrání. Nyní již nelze počítat s přirozenou infiltrací vzduchu netěsnostmi oken. Proto je dnes více než kdy před tím nutnost kvalitního větrání.

Nezapomínejme, že se nevětráním bytů se zvyšuje podíl nezdravého CO2 a také vzrůstá vlhkost, která může být z dlouhodobého hlediska velmi nebezpečná, protože se výrazně podílí na vzniku karcinogenních plísní.

Návrh nového řešení LOMANCO ENERGO

Klasické samočinné hlavice LOMANCO byly zcela závislé na přísunu větru a na komínovém efektu. Aby se však dal výkon turbíny regulovat, a to jak zvýšit tak i snížit, začaly se ventilační turbíny LOMANCO kombinovat s různými regulačními prvky, čidly teplot, vlhkosti, snímači otáček a pomocnými ventilátory.

Ano, přichází doba nuceného větrání. Proto i ventilační turbíny LOMANCO přichází s novým systémem větrání LOMANCO ENERGO, který zachovává základní výhody přirozeného větrání a současně napomáhá silnějšímu odvětrání v době, kdy je to požadováno.

Celý princip větrání LOMANCO ENERGO je postaven na urychlení proudění vzduchu v šachtě bytového domu s možností regulace v několika stupních.

  1. Prvním stupněm je přirozené odvětrání, které je závislé na přírodních, povětrnostních a dalších podmínkách. Funguje proměnlivě během celého roku díky rozdílu teplot a tlaků v interiéru a exteriéru. Turbína dosahuje výkonu až 710 m3/hod.
  2. Aby byl zajištěn stálý výkon za všech okolností, je pod hlavicí umístěn elektronicky řízený podtlakový ventilátor. Tento výkonný a přitom velmi úsporný Greentech motor od renomované společnosti EBM obsahuje celý systém regulací a ochranných prvků tak, aby motor vydržel extrémně dlouho a netrpěl častým spouštěním. Motor (EC) je řízen přes řídící jednotku, která hlídá otáčky hlavice a pokud otáčky klesnou pod nastavenou mez (např. při bezvětří), pak se spíná pomocný motor, který provede nárazové odvětrání po předem nastavený čas (až 900 m3/hod). Nehrozí tudíž zcela nulový stav, kdy by nedocházelo aspoň k minimálnímu odvětrávání.
  3. Pro zajištění maximálního komfortu může být celý systém spínaný dvoustupňově s možností dodatečného spínání z jednotlivých bytů. Sepnutím dojde k časově omezenému navýšení výkonu na maximum, tj. 1 400 m3/hod. Otázkou je, jak moc je to však potřebné, protože samočinný systém je vždy méně poruchový, když pracuje v ideálním algoritmu a není narušován vnějšími vlivy a svojí vyváženou funkcí pracuje velmi stabilně.

Důležité na závěr

Moderní systém řízeného větrání inteligentní hlavicí LOMANCO ENERGO a špičkového úsporného motoru s elektronickou regulací spotřeby dokáže pracovat na střechách panelových domů spoustu let, a to zcela bez starostí. Se spotřebou cca 35 W nezatíží ani rozpočet provozu domu. Pořizovací náklady jsou oproti jiným systémům také velmi atraktivní a pořízení snadno dostupné.

Nový inteligentní systém odvětrání Lomanco ENERGO zajišťuje vyšší komfort užívání než dříve. Stále se však jedná o podtlakový systém, který zajistí odvod znečištěného vzduchu, ale o přívod vzduchu čerstvého se vždy musíte postarat otevřením ‚ventilačky‘ v okně.

Platí obecné fyzikální pravidlo, kdy množství odvedeného vzduchu přes centrální šachtu by mělo být vyváženo nově přisátým čerstvým vzduchem z exteriéru vnější stěnou objektu, nejlépe okny.

Pro bližší informace navštivte webové stránky www.lomanco.cz, nebo ještě lépe, vyžádejte si bezplatnou návštěvu poradce odvětrání LOMANCO.