O časopise

Strechy-Fasady-Izolace_logo

Měsíčník Střechy-Fasády-Izolace je specializovaným stavebním časopisem, určeným především profesionálům ve stavebnictví. Zabývá se komplexní problematikou pláště budov.

Měsíčník Střechy-Fasády-Izolace je specializovaným stavebním časopisem, určený především odborníkům, které zajímá obalový plášť budovy. Přináší jim ucelené informace od základů, přes fasádu až po střechu. Časopis jako první informuje o novinkách, o zajímavých realizacích i o veškerém dění v oboru.

Najdete v něm informace stavovských organizací obou republik (především Cechu KPT ČR a Cechu strechárov SK), vzdělávacích institucí všech stupňů, novinky z výstav, vyjádření odborníků k ožehavým problémům a mnohé další. Část každého vydání je zaměřena na určitou konkrétní problematiku. Garantem odbornosti je Redakční rada, složená z předních odborníků obou republik, i spolupracující specialisté. Díky tomu je časopis Střechy-Fasády-Izolace již téměř čtvrt století informačním lídrem v oboru.

Základní informace o časopise

 • Ročník: 25.
 • Periodicita: měsíčník (10x ročně)
 • Rozsah: min. 64 stran
 • Náklad: 5.000 ks
 • Cena za výtisk: 99 Kč / 4,90 EUR
 • Roční předplatné: 800 Kč / 40 EUR
 • Způsob tisku: plochý ofset
 • Papír: vnitřní – LWC 80 g / obálka – křída 200 g

Distribuce

 • předplatné
 • přímá cílená distribuce kompetentním osobám v oborech střech, fasád, izolací – odborné realizační firmy, developeři, stavební inženýři, projektanti
 • distribuce časopisu na specializovaných školeních a seminářích pořádaných pro odborníky ve stavebních oborech
 • distribuce časopisu na výstavách a veletrzích s tématem stavebnictví a bydlení
 • stavební markety

Témata, uzávěrky a expedice na rok 2018

MĚSÍC UZÁVĚRKA EXPEDICE TÉMATA (v jednom vydání)
leden 2018 1. 12. 19. 12. Střechy Praha
únor 16. 1. 31. 1. Údržba, opravy
březen 13. 2. 28. 2. Ploché střechy
duben 19. 3. 5. 4. IBF + Fasády
květen 13. 4. 30. 4. Šikmé střechy
červen 15. 5. 30. 5. Klempířina
červenec/srpen 18. 6. 3. 7. Tesařina
září 17. 8. 3. 9. For Arch + Zdivo
říjen 18. 9. 4. 10. Tepelná ochrana
listopad/prosinec 16. 10. 31. 10. Hydroizolace
leden 2019 4. 12. 19. 12.