Konference Šetrné budovy bude řešit vize a trendy stavebnictví 2030 – 2050

Šestý ročník konference Šetrné budovy, letos s podtitulem „Vize a trendy ve stavebnictví 2030-2050“, se uskuteční 14. listopadu v budově pražského Clarion Congress Hotelu. Hlavním řečníkem bude vesmírný architekt a spolupracovník NASA Ondřej Doule.

Jak bude vypadat architektura budoucnosti? Proč je důležité vytvářet energeticky šetrné a udržitelné budovy? Jak nás ovlivňuje vnitřní prostředí budov? Je nedostatek vody opravdu naléhavým problémem?

Odpovědi na tyto i další otázky zodpoví zahraniční i čeští mluvčí v průběhu panelových diskusí, představení případových studií a dynamických debat. Hlavní řečník konference vesmírný architekt a spolupracovník NASA Ondřej Doule se podělí o své vize, jak lze inovace z kosmického výzkumu a zkušenosti s budováním vesmírných obydlí využít při výstavbě budov na zemi a zlepšit tak prostředí, ve kterém žijeme.

Na tyto vize naváží další prezentace, které pokryjí širokou škálu témat od stavby chytrých budov jako nedílné součásti konceptu Smart City, příkladů inovativních konstrukčních řešení, eliminaci sucha a tepelných ostrovů až po problematiku vnitřního prostředí a jeho vlivu na člověka. Pozornost bude věnována také dílčím tématům cirkulární ekonomiky, hospodaření s vodou, automatizace budov či regenerace brownfieldů.

Konference je určena především pro developery, architekty, projektanty, konzultanty, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, akademickou sféru a zájemce z řad široké veřejnosti.

Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy