Na Slovensku se konají Cechové dni 2019

Cech strechárov Slovenska v letošním roce pořádá již 16. ročník odborných seminářů s názvem Cechové dni.

Harmogram najdete v pozvánce a více informací na webu: www.cechstrecharov.sk