Vysoké školy

Drevárska fakulta patrí medzi vrcholné vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť.Celý článek

ČVUT Praha, Fakulta architektury

+420 224 351 111

Thákurova 9, Praha-Praha 6, Česká republika

http://www.fa.cvut.cz/Cz

Fakulta architektury uskutečňuje studium v akreditovaných studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských Architektura a urbanismus, ve studijním oboru Architektura, v programu bakalářském Krajinářská architektura, ve studijním oboru Krajinářská architektura a programech bakalářských a…Celý článek